Nummer 2 2011

Ledare
ULF EKMAN

Framgångsteologi, finns den?
ULF EKMAN

Vad är en människa?
ANDERS GERDMAR

Latter Rain och den karismatiska väckelsen i Nordamerika
TORBJÖRN ARONSON

Kristus i mitt hjärta – om mystiken hos Martin Luther
CHRISTIAN BRAW

Recensioner:
Talley: The Origins of the Liturgical Year
HENRIK ENGHOLM

Leithart: Defending Constantine
MIKAEL KARLENDAL

Gerdmar: Ikonen – närvaro och källa
BENJAMIN EKMAN

Läsning:
Charles Finney: Hur man befrämjar en väckelse

Keryx_2_2011

Köp Keryx 2 2011

Comments are closed.