Nummer 4 2011

Ledare
ULF EKMAN

Livets Ords uppdrag och kallelse
SVANTE RUMAR

En liten artikel om prästämbetet
FOLKE T OLOFSSON

Himladrottens härmän
CHRISTIAN BRAW

Frälsningens väg
JOHANNES PULKKANEN

Debatt:
Jesu uppståndelse belyst i forskningen
KENT WALL

Recensioner:
Ekenberg (red.): Nya testamentet på grekiska och svenska
DAVID NYSTRÖM

Atkinson: The »Spiritual Death« of Jesus
ANDERS GERDMAR

In memoriam:
Eva Spångberg – träsnidare och evangelist
ANDERS GERDMAR

Keryx_4_2011
Köp Keryx 4 2011

Comments are closed.