Tidskriften Teologi & Ledarskap

Teologi & Ledarskap är en tidskrift som ges ut 4 nummer per år.

Som namnet också tillkännager finns det återkommande betoning på ledarskap och även en tydlig ambition att texterna ska ha en praktisk applicering i församlingslivet. Artiklarna är i lagom längd och har både djup och ett tillgängligt språk.

Vi riktar oss till den som står i församlingsarbete och ledarskap, pastor eller cellgruppsledare och hoppas verkligen att Teologi & Ledarskap i denna uppdaterade skepnad kan vara ett viktigt redskap i församlingsarbete.


Teologi & Ledarskap hade tidigare namnet Keryx.

 

Redaktionen

Chefredaktör & ansvarig utgivare:

Joakim Lundqvist

Redaktionsråd:

Simon Ahlstrand
Josefine Arenius
Johanna Bode
Olof Edsinger
Tigleth Malkey
Johannes Sundin

Grafisk form:

Daniel Jernberg

Utgivare:

Livets Ords Förlag

Kontakt:

redaktionen@teologiochledarskap.se
018-489 81 00
Box 17, 751 03 Uppsala