Recensioner

Så tänkte man på Vasas tid

Som ett paradoxalt nationalmonument ligger skeppet Vasa i sitt futuristiska koppartält. Men vad tänkte de som levde på den tiden? Det var en tid…

Diskussion om Jesu andliga död

I en 290 sidor lång doktorsavhandling diskuterar den engelske pingstpastorn William P. Atkinson, under tio år verksam vid Kensington Temple i London, tesen att…

Guds ansikte

I sin bok Ett landskap skrev den nyss avlidna Birgitta Trotzig (må hon vila i frid) dessa rader: Människan: skapelsens ansikte Människans ansikte: människosonens…