Artiklar

Tolkningsprinciper för bibeltexter

by

Tolkningsprinciper för bibeltexter Bibelsyn och bibeltro All bibeltolkning avslöjar tolkarens bibelsyn. Därför är det viktigt att som bibeltolkare veta vilket slags text Bibeln är….