Ledare

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Vi människor är skapade av Gud för gemenskap. Och om vi inte alltid varit helt medvetna om hur central gemenskapen är i…

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Varmt välkommen tillbaka till ett nytt nummer av Teologi & Ledarskap! Vi söker alltid lyfta och ge perspektiv på de frågor som…

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Välkommen till ett nytt nummer av Teologi & Ledarskap! Vår ambition med den här tidskriften är alltid att ge dig som är…

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Teologi & Ledarskap firar ett år och det vore ett direkt tjänstefel att inte ta tillfället att säga ett stort och hjärtligt…

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE I dag ställs en del frågor både till och inom frikyrkan, angående dess existensberättigande. Problematiken som lyfts handlar ofta om historielöshet, brist…

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Det är med stor glädje jag hälsar dig varmt välkommen till det första numret av Teologi & Ledarskap! Nyheten om att tidskriften Keryx…

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Det är fantastiskt roligt att vara tillbaka med ett nytt nummer av Keryx, det första med undertecknad som ansvarig utgivare! Livets Ords…