Ledare

Ledare av Olof Edsinger

KÄRA LÄSARE De senaste tjugofem åren har det inte getts ut en enda bok i Skandinavien, skriven av en inhemsk författare, på temat Bibeln…

Ledare av Simon Holst

KÄRA LÄSARE Finns det något enda folk på jorden som Israel? Finns det något enda folk på jorden som ditt folk Israel, det som…

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra (1 Mos 8:22)….

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Han lärde dem mycket i liknelser, och i sin undervisning sade han till dem: ”Lyssna! En såningsman gick ut för att så….

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt, profetsyner var inte vanliga. Då hände en…

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Fjolårets sista nummer hade temat ”Kyrka i stormiga tider”. Vi har stormiga tider bakom oss, men prognosen tyder inte direkt på att…

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Vi människor är skapade av Gud för gemenskap. Och om vi inte alltid varit helt medvetna om hur central gemenskapen är i…

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Varmt välkommen tillbaka till ett nytt nummer av Teologi & Ledarskap! Vi söker alltid lyfta och ge perspektiv på de frågor som…

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Välkommen till ett nytt nummer av Teologi & Ledarskap! Vår ambition med den här tidskriften är alltid att ge dig som är…

Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE Teologi & Ledarskap firar ett år och det vore ett direkt tjänstefel att inte ta tillfället att säga ett stort och hjärtligt…