Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE

Fjolårets sista nummer hade temat ”Kyrka i stormiga tider”. Vi har stormiga tider bakom oss, men prognosen tyder inte direkt på att stormen kommer att avta. Tack och lov ger Jesus oss en klar undervisning om vad som klarar sig genom stormen: liv som är byggda på klippan som är hans levande ord.

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan (Matt 7:24–25).

I en tid som i mångt och mycket har gjort sig av med allt som liknar absolut sanning, har även den trygga punkt som sanningen innebär, och som så många människor söker och längtar efter, gått förlorad. Här är det så viktigt att vi som kyrka och som ledare inte backar, duckar eller skäms för att vi tror på att sanningen inte bara existerar utan sätter människan fri. Aposteln Jakob beskriver på ett slående sätt hur vi inte bara ska läsa Guds ord, utan även låta Ordet läsa av våra liv på ett sätt som leder till frihet och förvandling:

Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör (Jak 1:21–25).

Gudsordet har i sig en förvandlande kraft, men för att dess frö ska slå rot i oss krävs det att det landar i såväl våra hjärtan som i vår livsstil. Vi som ledare kan aldrig ta lätt på Gudsordet, utan behöver alltid låta det ligga till grund för allt vi gör – vare sig det handlar predikan, undervisning, vision, strategi eller kultur. Kyrkans vitalitet, hållbarhet och livskraft för framtiden kommer att stå i direkt relation till hur vi förhåller till Guds ord, för de är ”Ande och liv” (Joh 6:63).

Därför ser vi det som viktigt och angeläget att få inleda denna årgång av Teologi & Ledarskap just på temat ”Guds levande ord”. Som så många gånger tidigare är vi ödmjukt tacksamma för alla bidrag som finns med, från flera olika delar kristenheten, med perspektiv och infallsvinklar som berikar, breddar och bygger upp.

All välsignelse över dig och ditt ledarskap!

Joakim Lundqvist
Chefredaktör

Written By
More from jonatansa
Guds helighet och det heliga livet
Guds helighet och det heliga livet – några teologiska perspektiv Den Gud...
Read More
0 replies on “Ledare av Joakim Lundqvist”