Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE

I dag ställs en del frågor både till och inom frikyrkan, angående dess existensberättigande.

Problematiken som lyfts handlar ofta om historielöshet, brist på lära eller frånvaro av apostolisk succession. Vi har under de senaste åren till exempel haft Demingerdebatten (2012) som ifrågasatte frikyrkans existensberättigande, och -boken Söndag (2015) som mer proaktivt lyfter utmaningar för frikyrkan och på ett särskilt sätt lyfter gudstjänsten i en ny tid. Här tas det på olika sätt – och med rätta – upp utmaningar som nutidens frikyrka upplever.

Vi som utgör redaktionen på Teologi & Ledarskap vill fortsätta detta viktiga samtal, utifrån perspektivet att vi tror på frikyrkans värde och bidrag till de övriga kyrkofamiljerna – men samtidigt också på enheten och gemenskapen i Kristi kropp.

Vi gör därför två temanummer där vi i det första numret (det som du håller i din hand) lyfter fram vad frikyrkan har bidragit med och vad som är dess identitet, men även belyser några av de utmaningar den lever med och står inför.

I nästa nummer talar vi om kristen enhet och dess praktiska följder, men vill också måla en visionär bild av framtidens kyrka. Vi vill alltså vara proaktiva, inte reaktiva, och tillsammans med våra skribenter från olika kristna bakgrunder och familjer skissa på ett framtidslandskap där frikyrkan fortsatt spelar en viktig roll.

Vi vill inte hamna i försvarsställning eller enbart landa i utmaningar, utan vill låta samtalet och analyserna andas framtidstro och skicka en positiv signal som uppmuntrar till en aktiv längtan och ett engagemang i att bygga framtidens kyrkor.

Vi hoppas att du som ledare ur dessa nummer kan hämta både nya perspektiv, ny tro och ny energi för att vara idag vara med att bygga morgondagens kyrkolandskap – vis av går-dagens misstag men tacksam över dess segrar.

Jag önskar dig en berikande och välsignad läsning!

Joakim Lundqvist
Ansvarig utgivare

Written By
More from jonatansa
0 replies on “Ledare av Joakim Lundqvist”