Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE

Teologi & Ledarskap firar ett år och det vore ett direkt tjänstefel att inte ta tillfället att säga ett stort och hjärtligt TACK till alla våra läsare!

Inte minst är det fantastiskt roligt att ni – på bara ett år – blivit dubbelt så många, sedan vi omarbetade tid-skriften Keryx till just Teologi & Ledarskap!

Vi som arbetar med den hoppades naturligtvis på en positiv respons, men året som gått har överträffat förväntningarna. Inte minst är vi så glada över det ekumeniska perspektiv som tidskriften fått, där det snarare är regel än undantag att kompetenta skribenter från sex-sju olika kristna sammanhang medverkar med visdom, bibel-undervisning, teologi och praktiska råd till dagens ledare i kristenheten.

Jag återkommer ständigt till en och samma insikt: gränserna går inte där gränserna en gång gick.

I varje kristet sammanhang och samfund finns ett bibeltroende Gudsfolk som ber om ett andligt uppvaknande, som känner Guds helige Ande och vet styrkan i en församling som tror på honom, som ser möjligheter där andra ser problem, som lever sin tid på jorden för att bygga något som består och som är betydligt mer intresserat av det stora gemensamma Gudsriket, än av kyrkopolitik och förstärkandet av mänskligt byggda murar.

Detta utsuddande av gränser ser jag inte bara ske nationellt utan även långt utanför vårt eget fosterlands gränser. För egen del har jag aldrig tidigare varit med om ett år när så många nya dörrar öppnats och så många nya vänskapsband knutits. Jag har besökt, talat till och lärt känna bröder och systrar i så många olika kulturer och med så olika förutsättningar – Egypten, Guatemala, Korea, Uganda. Och ändå insett att allt känns precis som hemma. Gudsfolket finns överallt, och överallt öppnas dörrar för det att göra en reell skillnad för Jesus just i sin egen tid, där just de befinner sig.   

Om Teologi & Ledarskap kan vara en del i processen att hjälpa detta folk att hitta varandra, bortanför de gamla, förlegade gränser som samfund och strukturer byggt upp, och ge av varandras vishet och erfarenhet för att hjälpa och stödja Guds verk i och genom oss – då är så enormt mycket vunnet bara i och med detta.

I detta nummer fortsätter vi temat från det föregående, och släpper loss våra skribenter att tänka, dela och reflektera om frikyrkan, dess framtid och existensberättigande, och om ständigt aktuella teman som enhet, splittring och mångfald. Min tro och bön är att du ska hitta mycket matnyttigt för hjärta och tjänst, i det du läser.

Jag önskar dig en berikande och välsignad läsning!

Joakim Lundqvist
Ansvarig utgivare

Written By
More from jonatansa
Ledare av Joakim Lundqvist
KÄRA LÄSARE Han lärde dem mycket i liknelser, och i sin undervisning...
Read More
0 replies on “Ledare av Joakim Lundqvist”