Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE

Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra (1 Mos 8:22).

Tidigt i den bibliska historien slås det fast att människan, till skillnad från Gud själv, kommer att leva hela sin existens på den här jorden, omgiven av tid. Och inte bara en sorts tid. 

Dels lever vi i en ”yttre tid” som går sin gilla gång och existerar helt oberoende av oss som individer. En tid som fanns innan, och kommer att finnas efter vår personliga existens. Dels har vi också en ”personlig tid”, som står i relation till just vårt eget liv. Vi börjar som bebisar, blir barn, sedan ungdomar, vuxna och äldre. Och till sist måste vi också relatera till det vi
kan kalla en ”inre tid” – en som består av olika inre säsonger, inriktningar, faser och årstider som vi går igenom.

Ingen av dessa tre tider – yttre, personlig och inre – kommer någonsin att upphöra. Däremot kommer precis alla tre att förändras, precis hela tiden. När Gud sätter i gång tiden som en gigantisk evighetsmaskin, annonserar han nämligen samtidigt att den aldrig kommer att vara enhetlig och likadan utan i stället bestå av ”sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt”. 

Om det finns något som vi människor – och inte minst vi ledare – behöver bli skickliga på, så är det med andra ord konsten att navigera när tiderna förändras. Det är också just det här viktiga ämnet som vi vill fokusera på i det här numret av Teologi & Ledarskap. 

När jag skriver detta har jag nyss avslutat ämnet ”Jesu liv och tjänst” på Livets Ord Bibelcenter, LOBC. Det är mitt absoluta favoritämne att undervisa på vår bibelskola! Jag älskar processen att lägga de fyra evangelierna sida vid sida i stället för efter varandra, hitta tidslinjen genom Jesu liv och skapa klarhet i när, var och inte minst varför han gör det han gör. 

Och när man gör just detta, blir det klart och tydligt att Jesus själv identifierar sig så totalt med våra liv att han, som själv är oföränderlig Gud, ställer sig helt under våra förutsättningar att leva i olika tider och olika faser. Tydligast av allt blir det när han i samband med brödundret i Johannesevangeliets sjätte kapitel går från en intensivt utåtriktad fas i sin tjänst, där han har predikat, botat, befriat och uppväckt från det döda, rakt in i en period av enskildhet och inre förberedelser inför lidandet och korset som väntar. Från att ha predikat i varje stad och by i hela Galiléen och aktivt ha sökt upp skarorna för att dela de goda nyheterna, gör han helt om och söker i stället ensamhet och isolering utanför Israels gränser. Han går från en högeffektiv, varm sommarperiod till en inåtvänd, andlig vinterperiod, om vi använder årstiderna som liknelse. Det är till exempel under den här mer inåtvända fasen som han möter den kananeiska kvinnan – hon som, lite förvånande för våra ögon, får kämpa en hel del för att få hans uppmärksamhet och det mirakel hon ber om. Naturligtvis hade inte Jesus själv förändrats, inte heller hans vilja att bota och befria. Men årstiden var annorlunda, och med den också hans fokus.

Det trygga och det vackra med förändringens tider och årstidernas växlingar, är däremot att vissa saker står fasta. Det finns eviga sanningar att luta sig mot, som visserligen inte löser varenda utmaning men hjälper oss att behålla perspektivet och hålla huvudet kallt i de utmaningar som tidsväxlingar kan föra med sig i livet och ledarskapet. 

Här är tre av de viktigaste inställningarna vi behöver bära med oss som ledare, i tider av förändring:

1. Gud har skapat den här livsfasen

Din är dagen, din är också natten … Sommar och vinter är skapade av dig (Ps 74:16–17).

Jag älskar det här perspektivet på livets förändringar. Ingen av livets faser och tidsperioder är en anonym transportsträcka från punkt A till punkt B i ditt liv. Varje steg och varje årstid är skapad av Gud. Inklusive växlingarna mellan dem.

Han låter tider och stunder skifta (Dan 2:21).

Trots att Gud själv är oföränderlig så förändras allt som han skapat, på hans befallning. Så när förändring kommer, när din trygga värld skälver och din fina balans rubbas, minns då att han som skapat varje ny fas också ger dig nåden att leva i förändringen som den innebär.

2. Gud har en plan med den här livsfasen

Nästa viktiga inställning är att Gud inte bara har skapat din nya livsfas som ett nödvändigt ont, som någon sorts transportsträcka eller ett anonymt puppastadium mellan två viktiga verkligheter. Tvärtom! Han har en specifik plan med ditt här och nu, inte bara med ditt i morgon.  

Allt har han gjort skönt i sin tid (Pred 3:11).

Allt! Det finns med andra ord inte en enda livsfas eller livsprocess som inte har potentiell, gudomlig skönhet i sig. 

Men som alltid arbetar Guds och vår fiende djävulen hårt för att få oss att leva i något annat än Herrens fullkomlighet. När han nu inte lyckades hålla dig borta från vare sig frälsningen eller kallelsen till ledarskap, blir hans b-plan att åtminstone försöka få dig att leva och leda i frustration. Och två av hans vanligaste strategier är att antingen fresta dig att önska dig tillbaka till en föregående livsfas som kanske var roligare eller mer bekväm än din nuvarande, eller önska dig framåt, till en potentiellt roligare och mer bekväm årstid som du hoppas ska ligga någonstans i framtiden.

Det finns naturligtvis inget fel alls i att tacksamt se tillbaka på det Gud har gjort i och genom dig tidigare. Inte heller i att be om, tro på och se fram emot att nya härliga saker ligger framför dig. Men vad du än gör, använd varken den nostalgiska tillbakablicken till i går eller den hoppfulla önskedrömmen om i morgon, som en flykt undan den årstid, den livsfas som är din verklighet här och nu. Även livets och ledarskapets mer utmanande perioder är skapade av Gud för ett specifikt syfte och bär en specifik skönhet för sin tid. En som bara syns när livsfasen bejakas och levs i, fullt ut. 

3. Gud är med mig i den här livsfasen

”Jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:20).

Alla dagar. Alla. Smaka på det. Säg det till dig själv. Alla dagar. Den dag du levde i i går, den du lever i i dag och den du kommer att leva i i morgon.

Han är med dig alla dagar i din ”yttre tid”, när världen runt omkring dig fortsätter att förändras och ständigt skapa både nya utmaningar och nya möjligheter för det Gudsrike som du är en ledare i.

Han är med dig alla dagar i din ”personliga tid”, när du vandrar genom ditt livs olika faser och förutsättningar, från ungdomens styrka via vuxenlivets potential till ålderdomens trygga erfarenhet.

Han är med dig alla dagar i din ”inre tid”, genom högintensiva, varma andliga somrar, via helgelsens höstar när löven faller från dina trädgrenar. Han är med dig in i andligt kalla vintrar där fåglarna slutar sjunga, snön absorberar allt ljud och du knappt hör hans röst, och han är med dig in i nya andliga vår-perioder där nya blommor, nya visioner och idéer, börjar skjuta upp ur jorden. 

Han är med dig alla dagar! 

Med önskan om all Guds välsignelse i ditt ledarskap och i din läsning!

Joakim Lundqvist
Chefredaktör

Written By
More from jonatansa
Ledare av Joakim Lundqvist
KÄRA LÄSARE I dag ställs en del frågor både till och inom...
Read More
0 replies on “Ledare av Joakim Lundqvist”