Ledare av Olof Edsinger

KÄRA LÄSARE

De senaste tjugofem åren har det inte getts ut en enda bok i Skandinavien, skriven av en inhemsk författare, på temat Bibeln och den andliga kampen. Åtminstone är detta vad jag har hört sedan min bok Farliga för fienden kom ut, först på svenska och därefter på norska och danska. Det verkar helt enkelt som att vi under lång tid har talat väldigt tyst om dessa saker i Skandinaviens kristenhet.

Orsakerna till detta kan man bara spekulera om. Det mest sannolika är väl att det blev lite ”för mycket av det goda” under 1980- och 90-talen, och att man därefter körde rakt ned i det andra diket. Men även vår egen materialistiska kultur spelar förstås in här. I såväl samhälle som kyrka är vi helt enkelt vana vid att klara oss på egen hand – med vår egen kraft och vår egen vishet – och den andliga världen blir i detta sammanhang något abstrakt. Något vi helst inte nämner vid sitt rätta namn.

Samtidigt är vi många som upplever att det pågår en andlig kamp. I vissa fall en mycket intensiv sådan. Vi ser den i våra egna liv. Vi ser den i och kring våra barn och barnbarn. Vi ser den i samhället och politiken. Vi ser den i de stora världshändelserna. Vi ser den i den kristna församlingen.

Därför tyckte vi att det var lämpligt att i detta nummer av Teologi & Ledarskap fokusera på den andliga kampen. 

Ett uttryck jag själv gärna använder för att tala om dessa saker är att vi behöver ett språk för det som har med den osynliga världen att göra. Till stora delar menar jag nämligen att det är där som problemet har uppstått i den motreaktion som på senare tid har satt agendan i Kristi kropp: vi har förlorat språket för det som inte går att se eller ta på, men som enligt Bibeln ändå är en närvarande realitet – som därmed också påverkar oss alla.

Men det förlorade språket gör det inte bara svårare att samtala om den andliga världen i allmänhet och den andliga kampen i synnerhet. Det leder också till åtminstone tre allvarliga konsekvenser i den kristna församlingen:

Först och främst leder det till en ytlig analys av vad som händer och sker. Om vi bara räknar med de faktorer vi kan se och ta på, väga och mäta, kommer vi helt enkelt att missa viktiga aspekter av de skeenden och fenomen vi analyserar. Det kommer att finnas en gäckande ”x-faktor” som vi möjligen kan ana rent intuitivt, men som vi saknar språk för och därmed redskap att hantera på ett adekvat sätt.

Nära besläktat med detta leder bristen på insikt om de andliga tingen till en allvarlig naivitet gällande den andliga kampen. Om vi inte räknar med det ondas aktiva närvaro i vad som händer och sker, kommer vi helt enkelt att intala oss själva att även andliga frågor kan lösas med mänskliga redskap. Vi kommer att tro att det är tillräckligt med sunt förnuft och en god vilja – trots att vi åtminstone delvis har att göra med makter av helt annan karaktär: förvirring och ondska.

Båda dessa konsekvenser kan i sin tur sägas bidra till en tredje, nämligen andlig sårbarhet. Om vi inte tar den andliga kampen på allvar, kommer vi helt enkelt att löpa större risk att ta emot smällar i denna kamp. Paulus talar i flera av sina brev om vilka vapen som vi som kristna har blivit anförtrodda för att segerrikt utkämpa den andliga striden. Men om vi inte tar kampen på allvar, är risken stor att vi tar lätt även på den andliga vapenrustningen. Och om kampen faktiskt är på riktigt, kommer detta att leda till att vi utsätts för fara. Det är sällan ett framgångsrecept att ge sig ut på slagfältet utan att se över sin utrustning!

Ett av de mest kända citaten kopplat både till den andliga och den fysiska striden är den kinesiske generalen Sun Zis ord i boken Krigskonsten, som i komprimerad form kan sammanfattas med ”känn din fiende”. Paulus är inne på något liknande, när han till församlingen i Korinth slår fast att ”det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort inför Kristi ansikte för er skull, för att vi inte ska bli överlistade av Satan”. Med tillägget: ”Hans avsikter känner vi till” (2 Kor 2:10–11).

Det här numret av Teologi & Ledarskap är framtaget för att vi som Guds folk ska vara kunniga om den andliga kampens realitet – och för att vi på så sätt ska få den bästa tänkbara förutsättningen att gå segrande ur striden.

Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen
och del av redaktionsrådet för Teologi & Ledarskap

Written By
More from jonatansa
0 replies on “Ledare av Olof Edsinger”