Nummer 1-2, 2019

Tema:
Korset – frihetens väg

Ledare:
JOAKIM LUNDQVIST

Innehåll:

Korset – Frihetens väg del 1

Att missa målet – syndens begär och makt att bedra
ULF DAGERBRANDT

En exposé av evangelium och kristen tro – från Första Mosebok till Uppenbarelseboken
SVANTE RUMAR

Skam, skuld och pornografi
LOVISA LANDÄLV

Lär dig hantera konflikter
ALF B SVENSSON

BOKREFLEKTION
Det var ju inte så här det skulle bli av Lysa TerKerust

Korset – Frihetens väg del 2

Skulden, skammen och evangeliet
FREDRIK WENELL

Korsets nödvändighet och verklighet
STEFAN SWÄRD

Befrielse från lagiskhetens ok – lagiskheten som grundtillstånd
OLOF EDSINGER

Dela evangeliet som kvinnan vid brunnen
RICHARD HULTMAR

Förlåtelse och försoning som grunden för enhet
HÅKAN GNISTE

“Men inte kan väl jag…” – skam och skuld vid Herrens måltid
BIRGITTA RASMUSSON

LÄSNING

Tröst till en sörjande syster – brev 263 till Sapida
AURELIUS AUGUSTINUS

Tacksamhetsskuld
MARIA AHLRIKSSON

Korset
STEN NILSSON

BOKREFLEKTION
Verkligen fri av Robert Morris

Köp Teologi & Ledarskap 1-2 2019
Written By
More from jonatansa
0 replies on “Nummer 1-2, 2019”