Nummer 2, 2023

Tema:
Avveckla eller utveckla tron?

Ledare:
Joakim Lundqvist

ARTIKLAR

Den kritiska resan
Christine Viklund

Destruktiva krafter i dekonstruktionsprocessen
Olof Edsinger

Det förflutna, nutid & framtid
Richard Svensson

En välmående trädgård
Elisabeth Hörnqvist

När saker går fel…
Marcus Ardenfors

LÄSNING

Bortom tvivlet – att våga ifrågasätta
sin tro utan att den går förlorad
A J Swoboda

Dekonstruktionens nödvändighet
och församlingens lyhördhet
Olof Brandt

Så formar du ett klimat som
öppnar för svåra för frågor
Simon Holst

Nycklar till ledarskap
och tro som håller
Frida Nyberg

Att få en ung generation
att älska Guds ord
Daniel Vidén

Köp Teologi & Ledarskap 2, 2023
Written By
More from jonatansa
Valet står mellan att härska och att älska
En av de allra största frestelserna för människan är makt – viljan...
Read More
0 replies on “Nummer 2, 2023”