Nummer 1, 2016

Tema:
Frikyrkans bidrag och identitet

Ledare
JOAKIM LUNDQVIST


GODA IDENTITET:

Frikyrkan ur ett historiskt perspektiv
TORBJÖRN ARONSON

Teologin formas i den lokala församlingen
ULRIK JOSEFSSON

Frikyrkan i ett ecklesiologiskt perspektiv
TORBJÖRN ARONSON

Det reformatoriska arvet – del 1
MAGNUS PERSSON


FRIKYRKANS BIDRAG:

Frikyrkans fem starka
JOAKIM LUNDQVIST

Väckelsens hermeneutik
ANDERS GERDMAR

Evangelisation i frikyrkan
KJELL LARSSON

Socialt arbete
MARIE WILLERMARK

Den personliga omvändelsens nödvändighet
FREDRIK WENELL

Frikyrkan och frivilligheten
JOSEFINE ARENIUS

Köp Teologi & Ledarskap 1 2016
Written By
More from jonatansa
0 replies on “Nummer 1, 2016”