Nummer 3, 2022

Tema:
Utan genom min Ande

Ledare:
Joakim Lundqvist

ARTIKLAR

Kom, helig Ande
Hans Sundberg

Din tjänare hör
Joakim Lundqvist

Tungotalet som andlig kraftkälla
Olof Edsinger

En ny generations erfarenhet
Cornelia Forsberg

Andens verk i historien
Micael Grenholm

Eldstungor som förlöser andligt liv
Pascal Andréasson

Andens ledning på söndagar
Berit Simonsson

Köp Teologi & Ledarskap 3, 2022
Written By
More from jonatansa
Egenvård för ledare
”Ta först på masken själv, hjälp sedan andra” Jag vet inte hur...
Read More
0 replies on “Nummer 3, 2022”