Vara en röst för de utsatta

av Ruth Nordström

För några år sedan besökte jag och min make Washington DC för att fira 50-årsjubiléet för Martin Luther King Jr:s manifestation och berömda tal ”I have a dream”. Vi var på plats vid Lincoln Memorial för att tillsammans med tiotusentals människor lyssna på den amerikanske presidenten och två tidigare presidenter, som firade kampen för medborgerliga fri- och rättigheter. Det var mäktigt att vara med om den historiska manifestationen av ett av världshistoriens viktiga ställningstagande för alla människors lika värde. Jag har ett citat på mitt kontor från Martin Luther King Jr som jag ofta återkommer till:

Fegheten ställer frågan – är det säkert?
Opportunism ställer frågan – är det politiskt korrekt?
Fåfängan ställer frågan – är det populärt?
Men samvetet ställer frågan – är det rätt?
Och det kommer en tid när vi måste inta en position som varken är säker, politiskt korrekt, eller populär; men vi måste inta den därför att samvetet säger att det är rätt.

Vad säger samvetet oss är rätt i dag? Det är lätt att tänka på avskaffandet av slaveriet och den framväxande medborgarrättsrörelsen som en självklarhet. Det är viktigt att komma ihåg hur politiskt inkorrekt och oerhört kontroversiellt det var, vilket hårt och aggressivt motstånd de kristna förgrundsgestalterna som William Wilberforce och Martin Luther King Jr. för rörelsen mötte, och vilket pris de fick betala för att stå upp.

Jag fick nyligen frågan av en juristkollega om hur jag kunde åta mig uppdrag där opinionen och hela etablissemanget är emot. För mig är det givet. Jag drivs inte av vad som är politiskt korrekt, opportunt, eller populärt. Jag önskar att stå upp för det jag tror på och för rättvisa, oavsett om det innebär att utmana det politiskt korrekta, att gå mot strömmen och arbeta i motvind. Min drivkraft är att vara en röst för dem som inte har en egen röst, och att försvara utsatta människor.

Trång åsiktskorridor

I mitt arbete för mänskliga rättigheter handlar det ofta om att försvara utsatta individer, vare sig det rör offer för människohandel, migrations- och asylärenden eller att försvara enskilda mot staten eller andra mäktiga intressen. För några år sedan engagerades jag som juridiskt ombud för en kristen barnmorska, som orsakade en enorm uppståndelse och debatt när hon nekats samvetsfrihet mot att utföra abortingrepp. Barnmorskan nekades utlovade arbeten och fick i princip yrkesförbud som barnmorska i Sverige, trots den enorma bristen på barnmorskor i förlossningsvården. Den rättsliga processen pågår fortfarande och ytterligare en kristen barnmorska är involverad i ett mål om skadestånd på grund av rättighetskränkningar enligt Europakonventionen, som skyddar samvetsfrihet som en mänsklig rättighet.

Trots att det finns en lång tradition i Sverige av att försvara mänskliga fri- och rättigheter, har rättsprocesserna om samvetsfrihet visat att vissa rättigheter är på undantag och att det svenska konsensussamhället har en allt trängre åsiktskorridor. För en tid sedan gick Mona Sahlin, regeringens tidigare samordnare mot våldsbejakande extremism, så långt att hon jämförde barnmorskor som åberopar samvetsfrihet mot abortingrepp med jihadister som strider för IS. Det är både skrämmande och allvarligt läge att aktörer som ska försvara demokratin och rättsstaten bidrar till och legitimerar förtryck av de mest grundläggande fri- och rättigheterna. Var är åsikts- och yttrandefriheten – som vi i teorin annars så starkt försvarar?

Ansvar som kristen ledare

Samvetsfrihet är en viktig mänsklig rättighet och en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, tillsammans med religionsfriheten, tanke- och åsiktsfriheten och yttrandefriheten. De mänskliga rättigheterna går tillbaka till naturrätten, som utgår från att det finns en naturlig etik grundad i människans natur som kan uppfattas av det mänskliga förnuftet och samvetet. De fastställer vissa villkor som måste uppfyllas för att människor ska kunna leva på ett människovärdigt sätt.

Kristna ledare har ett särskilt ansvar för att stå upp för mänskliga fri- och rättigheter, för rättvisa och att ta ställning i etiska frågor. Historiskt sett har kristna kyrkor i Sverige försvarat den kristna etiken och människovärdet i livets början och dess slutskede på bred front. I Sverige fanns en stor uppslutning från alla kristna samfund, med ärkebiskopen i spetsen, för att försvara rätten till liv i början på sjuttiotalet. Detta har drastiskt förändrats under de senaste decennierna, och många kyrkoledare och kyrkor har valt att inte tala om etiska frågor kring livets okränkbarhet över huvud taget. Vi ser ökade krav på införande av dödshjälp och om kyrkans röst tystnar i de etiska frågorna kommer det att innebära en drastisk urholkning av synen på människovärdet. Vad blir då konsekvensen?

Förföljda kristna

Vi som har möjligheten att försvara människovärdesprincipen och mänskliga fri- och rättigheter som religionsfrihet och samvetsfrihet har också en skyldighet att alliera oss med våra kristna bröder och systrar som lever under ständiga hot, trakasserier och förföljelse på grund av sin kristna tro. De utsätts för korsfästning, halshuggning, hängning, tortyr, våldtäkt, kidnappningar och brutala brott mot mänskliga rättigheter. Enligt en rapport från International Society for Human Rights drabbar åttio procent av all religiös förföljelse i världen kristna människor. Över hundra miljoner kristna förnekas religionsfrihet över världen, i strid med alla konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi behöver stå tillsammans med våra förföljda bröder och systrar och be för och försvara den förföljda kyrkan i världen i dag.

Kampen mot slaveriet

När William Wilberforce kämpade mot slaveriet under 1700-talet gick han emot hela maktsfärens egenintressen, ambitioner, girighet och korruption. I ett historiskt perspektiv behöver vi påminnas om att det i dag finns över dubbelt så många människor i slaveri som under Wilberforces tid. Det är lätt att bli förblindad av dessa siffror. I dag är över fyrtio miljoner människor offer för människohandel. De utnyttjas dagligen genom våld och hot, genom slavarbete i en fabrik eller på en bordell och de flesta offren är kvinnor och barn. Slavhandeln omsätter miljarder av dollar årligen och Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. Små flickor och pojkar tvingas sälja sina kroppar på bordeller eller jobba som slavar i fabriker. Unga tjejer utnyttjas i restaurangbranschen eller tvingas till prostitution. Fäder och mödrar som tvingats från sitt hemland som flyktingar berövas sin frihet, utsätts för övergrepp och tvingas till slavarbete. Mörkertalet är stort. Unga tjejer lockas till Europa med löften om jobb som au pair eller i restaurangbranschen men tvingas med våld att sälja sina kroppar. Av rädsla för människohandlarna skräms de till tystnad, kontaktar inte polis eller andra myndigheter. De vågar inte höja rösten och har inte en chans på egen hand.

De bakomliggande orsakerna till dagens slaveri är oftast fattigdom och många gånger även tidiga sexuella övergrepp. Det kan också vara brist på tillgång till utbildning och arbete, korruption, väpnade konflikter, våld, kriminalitet och terrorism. Det finns en fara med att bli likgiltig när man övermannas av allt mörker. Men bakom varje siffra står ett litet barn, en mamma, en syster, en familjemedlem. En liten pojke som gömmer sig under sängen när mamma tvingas sälja sin kropp om och om igen. En ung flicka som inte längre orkar leva efter alla övergrepp. Det gäller att inte bli så ”härdad” eller likgiltig att man bara ser siffror och statistik utan ser människan. Vi får inte låta oss förblindas av siffror. Vi får inte längre värja oss. Vi måste orka ta till oss verkligheten. För när vi gör det förändras vi. Vi kan alla göra något för att ta ställning och för att vara en röst för dem som inte kan höja sin egen röst.

Ängeln på Malmskillnadsgatan

Ett av mina föredömen heter Elise Lindqvist, också kallad ”ängeln på Malmskillnadsgatan”. Vi arbetar tillsammans för att på olika sätt hjälpa utsatta kvinnor ur sexuellt våld och människohandel. Redan som barn utsattes Elise för svåra sexuella övergrepp. Av sin mamma fick hon höra att hon var ”ful, dum och efterbliven”, och hon låstes in i en mörk garderob. Hon såldes till prostitution som tonåring, av en ”låtsasmamma” som visade sig vara en bordellmamma. Efter att ha sålt sin kropp till män i många, många år, och varit nära döden fastnade hon i ett tungt missbruk av alkohol och droger. Men hennes mörker, förtvivlan och förnedring fick en dramatisk vändning när hon på ett kristet behandlingshem fick ett personligt möte med Jesus Kristus. I sin bok Ängeln på Malmskillnadsgatan beskriver hon detta möte som ett ”blixtnedslag” av värme, kraft och kärlek. Enligt Elise kunde ”ingen människa ge mig det Jesus gav mig – förlåtelse, upprättelse och helande”.

Sedan detta livsförvandlande möte har den lilla Ängeln på Malmskillnadsgatan genom St:a Clara kyrka varit just en räddande ängel och hjälpt prostituerade kvinnor som säljer sin kropp på Stockholms gator. Hon ger dem fika, kramar, varma kläder och varma drycker, men framför allt värmer hon deras själar. Många av tjejerna frågar om hon kan be för dem. ”Be att jag kommer levande tillbaka”, säger de innan de hoppar in i en bil med en sexkund. Vissa sexköpare använder våld, strypgrepp och knivar och vill se blod under sexakten. Tjejernas rädsla är verklig. Då gör Elises kärleksgärning all skillnad i världen. För sin livsgärning har Elise belönats med människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award och med Svenska Hjältars pris ”Årets Livsgärning”. Som en del av priset finns nu Elises porträtt på Arlanda flygplats Hall of Fame, mellan idrottsstjärnor, artister, kungligheter och andra legendarer.  Alla resenärer på flygplatsen får nu möta denna lilla hjältinna som strålar och lyser av värme och kärlek.

Jesus möter en prostituerad

I Lukasevangeliet kapitel 7 finns en berättelse om när Jesus möter en prostituerad kvinna. Han är inbjuden till en festmåltid hos en farisé som heter Simon. Mitt under middagen kommer en prostituerad kvinna, med en alabasterflaska med smörjelseolja. Hon stannar bakom Jesus, vid hans fötter, gråtande. Sedan börjar hon väta hans fötter med sina tårar och torkar dem med sitt hår. Hon kysser Jesu fötter och smörjer dem med smörjelseoljan.

Simon, den skriftlärde, som arrangerat middagen sa till sig själv: ”Om Jesus vore en profet, skulle han ha känt till vad det här är för en slags kvinna, och avslöjat henne som prostituerad.” Men Jesus visste vad han tänkte och berättade en berättelse om två män som stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig ungefär en årslön och den andre var skyldig ungefär en månadslön. Ingen av dem kunde betala tillbaka, och personen som lånat ut pengar avskrev båda skulderna.  Jesus ställde frågan till Simon: ”vem av dem tror du älskade honom mest efter detta?”. ”Jag antar att det var den som var skyldig honom mest”, svarade han. ”Du har rätt”, sa Jesus och vände sig sig mot den prostituerade kvinnan. ”Ser du den här kvinnan?” ”När jag kom in i ditt hus brydde du dig inte om att ge mig vatten så jag kunde tvätta dammet av mina fötter, men hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss när jag kom, men hon har kysst mina fötter utan uppehåll, ända sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja som man brukar göra, men hon har smort mina fötter med sin väldoftande olja. Simon, min vän, alla hennes synder är förlåtna. Det är därför hon visar så mycket kärlek. Men den som har fått litet förlåtet, visar lite kärlek.” Sedan sa Jesus till den prostituerade kvinnan: ”Jag förlåter dig dina synder. Din tro har hjälpt dig, Gå i frid.” Jesus förmedlar upprättelse och frihet till kvinnan, som var bortstött, fördömd och förkastad. Det sanna människovärdet upprättas i mötet med Jesus Kristus.

Vad är vår drivkraft?

Moder Teresa sade en gång: ”Inte alla av oss kan göra stora saker. Men vi kan göra små saker med mycket kärlek.” När allt kommer omkring är det just det som är det mest avgörande. Är vår tro verksam i kärlek? Är det Guds kärlek som är vår drivkraft? Om vi talar alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor är vi med våra tomma ord enligt Första Korintierbrevet 13, bara pratmakare som för oväsen. Om vi kan profetera och känner till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden, men inte älskar våra medmänniskor, vad gör vi då för nytta med all vår kunskap? Om vi har trons gåva, så att vi kan flytta på berg bara genom att säga ett ord, men inte har tillräckligt med kärlek till andra människor är det ingenting värt. Och om vi skulle ge allt vi ägde till fattiga människor och är villiga att dö i vår tjänst, men inte älskar dem vi är kallade att tjäna, så kommer vårt arbete inte att ha något som helst värde. När allt annat går under finns tre saker ändå kvar – tron, hoppet och kärleken – och störst av dem är kärleken.

Moder Teresa är kanske den person som mer än någon annan under vårt århundrade är känd för att ha visat Guds kärlek i praktisk gärning. Från den dag hon lämnade sin lärartjänst och sa ja till kallelsen att “tjäna de fattigaste bland de fattiga” gav hon sitt liv för de människor som ingen annan brydde sig om. Medan likgiltigheten får oss att bli apatiska och tysta, och gå förbi de nödlidande, får barmhärtigheten oss att säga: Det är min medmänniska, jag är skyldig att bry mig om.

Att vara en pionjär

De kristna människorättskämparna som Martin Luther King, William Wilberforce och Moder Teresa var alla pionjärer som kan inspirera och utmana oss i dag. Wilberforces kamp pågick ända till hans dödsdag, men han gav aldrig upp och till slut vanns segrarna. Det behövs fler pionjärer, männi­skorättskämpar och samhällsreformatorer i dag. En pionjär röjer marken och plogar upp en ny väg. En plogspets får känna av ett hårt tryck och svårt motstånd för att kunna bereda marken så att många kan följa efter.

Jesaja kapitel 59, vers 14 och 15 säger:

Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in.

Gud förväntar sig att vi träder in till försvar för sanning, rättvisa och är en röst för de utsatta i vår värld i dag.

Ruth Nordström

Written By
More from jonatansa
Ett öppet hem – För att alla generationer ska möta Jesus tillsammans
För ett tag sedan var jag på en middag då en kvinna...
Read More
0 replies on “Vara en röst för de utsatta”