Röj vägen så att nästa generation kan nå högre

av Tigleth Malkey

Kung David var nu gammal och hade nått en hög ålder. Trots att man lade täcken över honom, kunde han inte hålla sig varm … 1 Kung 1:1

Texten handlar om hur kung David ligger på sin dödsbädd. Men i det mellanläge där en generation tynade bort och en ny generation höll på att ta plats hände en hel del. En man som hette Adonia som inte hade blivit lovad tronen började sikta mot att bli kung. Trots att han inte hade blivit smord eller utnämnd som Davids efterträdare bestämde han sig för att befordra sig själv. Adonia anställde femtio män och befallde dem att marschera framför hans vagn, blåsa i trumpeter och ropa ut att Adonia skulle bli den nye kungen.

Vi läser:

Adonia, Haggits son, hade höga tankar om sig själv och sade: ”Det är jag som ska bli kung.” Han skaffade sig vagnar och ryttare och dessutom femtio man som sprang framför honom. Hans far hade aldrig velat såra honom genom att säga: ”Varför gör du så?” Dessutom såg Adonia mycket bra ut, och han var född näst efter Absalom. Han började förhandla med Joab, Serujas son, och prästen Ebjatar, och de anslöt sig till Adonia och understödde honom. 1 Kung 1:5-7

I dagens kontext kan man säga att han anlitade femtio influencers för att göra hans namn känt. Deras uppgift var att öka hans inflytande genom att tagga bilder på honom när han predikade och skriva hyllningar i kommentarsfältet. Typ. Adonia fick till och med med sig Davids överbefälhavare Joab och prästen Ebjatar som till och med smorde honom till kung bakom Davids rygg.

Adonia hade kanske missat att endast från Gud kommer upphöjelse. Bibeln
varnar oss:

Höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. Varken från öster eller väster eller från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andre reser han upp. Ps 75:6-8

Jaga inte befordran utan jaga Gud. Den som tjänar ska bli störst sa Jesus. Om vi ödmjukar oss, inte skryter över oss själva, inte tutar i våra horn för högt och dör bort från oss själva kommer upphöjelse från Gud. I rätt tid. Gud väljer inte dem som har talang utan dem som har tagit hand om sin talent! Gud väljer inte bara dem med grymma talanger och gåvor, utan han tittar på hur du och jag förvaltar det han gett oss och lagt i vår hand. Vägen upp i Guds rike är ner.

Befordran kommer när du står vid din post i trofasthet. Elisha plöjde åkern när hans befordran kom. David vaktade fåren när hans befordran kom. Moses tog hand om sin svärfars flock när hans befordran kom. Samuel tjänade under prästen Eli när hans befordran kom.

Bat-Seba frågade David: ”Varför har Adonia blivit smord till kung? Har inte du lovat Salomo att ta över tronen?” Det var Salomo som skulle bli kung, inte Adonia. När komplotten kom till Davids kännedom började han genast ta tag i det. Likt gudfadern radar han upp en lista på personer som måste dödas. Han sa: ”Shimei förbannade mig och kastade sten på mig. Gör kaos med han. Joab gick över till fienden så klipp hans tunga. Och prästen Ebjatar till polisen utan huvud.”

I Davids ord till Salomo finns det en tanke här som jag vill lyfta fram. Innan en ny generation etableras behöver nuvarande generation röja undan lite fiender för att undvika att samma saker ska plåga kommande generation. Benaja, en av Davids hjältar, blev Salomos hitman. Att läsa om honom påminner om den där munken i DaVinci-koden som skickades ut för att döda alla som kom emot den romersk katolska kyrkan. Benaja fick uppdraget att plocka dem en efter en. För David förstod att om Salomos tron ska bli etablerad behöver han se till att röja undan dessa fiender. Annars kommer sonen att ärva hans problem.

Ibland undrar jag om vi gör det svårare för nästa generation för att vi inte tar tag i våra fiender? Skulle det inte vara bra om alla som har problem med alkohol och droger dödade den fienden så att den anden inte skadade dina barn? Skulle det inte vara underbart om våra barn slapp ärva smått tänkande och begränsas av jante? Det är dags att stycka upp förtal så att inte det biter sig fast i kommande generation. Eller tänk om några familjer i de invandrargrupper många församlingar har skulle fatta ett beslut att plantera sig i den svenska delen av kyrkan för sina barns skull.

Likt denna historia kanske det finns en och annan fiende vi behöver sätta foten i nacken på så att kommande generation inte ärver den av oss. I stället för att undvika utmaningar, ducka för problem och strunta i kulturella krockar som vill hindra väckelse, låt oss ta tjuren vid hornen och dräpa andliga fiender, för annars är risken stor att kommande generation får brottas med samma utmaningar, problem och hinder. Tänk om vi likt David skulle ge kommande generation de bästa förutsättningarna för att lyckas ta nationen till en ny nivå. Det var David som såg till att samla in tillräckligt med material. Det var han som såg till att kontrakt skrevs med murare, guldsmeder, ja till och med parfymskapare för rökelsen i templet. Allt Salomo behövde göra var att trycka på en knapp och templet kunde byggas. Utan det förarbetet som David gjort skulle nog inte Salomo ha lyckats bygga det magnifika templet i Jerusalem. Mycket var tack vare hans pappa.

Bibeln säger:

Ett släkte prisar för ett annat dina
verk och förkunnar dina väldiga
gärningar. Ps 145:4

Alltså en generation bäddar för nästa. Fråga är: Hur vill vi att kommande generation ska ligga?

Brian Houston har sagt: Vårt tak är nästa generations golv. Må vi därför ge kommande generation så mycket fördel och försprång som vi bara kan. Faktum är att vi är befallda i Bibeln att skicka vidare goda arv. För att göra det behöver vi röja bort en del saker som försökt döda vår generation. Låt oss på samma sätt se till att inte skicka vidare våra andliga fiender såsom jante, splittring, skulder, fruktan, missbruk eller bitterhet till våra barn. Utan be Gud skicka sin hitman för att göra kaos med vår generations fiender.

Låt inte heller din talang dö med dig. Gör en Elisha och träna nya ledare som kan springa vidare med kyrkans utveckling. Inte ska väl din profetiska gåva begravas med dig? Nej, träna upp nya profeter. Inte ska ditt sinne för affärer begravas med dig. Tänk om du skulle lära upp din dotter att axla firman och ta den till nästa nivå. Gud kallar oss dåraktiga om vi inte ger vidare det vi har blivit välsignade med. Ge vidare din gåva att predika, sjunga eller leda. Låt inte din förmåga att bygga team begravas med dig utan ge den vidare och gör en Elisha.

Myles Monroe har sagt:

The graveyard is the richest place on the surface of the earth because there you will find the books that were not published, the ideas that were not harnessed, songs that were not sung, and drama pieces that were never acted.

Tänk om kyrkogården i stället skulle bli fattigare när vi läggs där. Eftersom allt Gud lagt ner i dig sjösattes och gavs vidare. Må det bli så i Jesu namn. Det är inte meningen att din gåva ska begravas med dig. Det är inte heller meningen att vi ska ge i arv en halvhjärtad, kommer ibland till kyrkan, fast-i-kulturen- och fariseisk kristendom till våra barn. Nej, kämpa du trons goda kamp, röj du vägen så att de som kommer efter dig i din släkt, i din familj och omgivning får det lättare att göra samma sak och välja samma väg. Det är alltid svårast för den som går först, men Bibeln uppmanar oss att kämpa trons goda kamp. För barnens skull. För Sveriges skull.

Det är inte för sent att börja nu. Jag kan lätt känna fördömelse när jag tänker på de här sakerna. Men då måste vi påminnas om att det inte är för sent att börja nu. Jobs bok kapitel 14 talar om att trots att ett träd huggits ner och dött i mullen så kan det åter gro av vattnets ångor. Det säger mig att om det finns hopp för ett träd så finns det för mig. Glöm inte att det är det sista varvet som avgör hela loppet.

Tigleth Malkey

Tigleth Malkey är riksevangelist för Pingst och författare till boken Döpt i den helige Ande & eld (Livets Ords Förlag, 2020).

Läs mer om boken här!

Written By
More from jonatansa
Ledarskap i stormiga tider
Ledarskap i stormiga tider Vi befinner oss verkligen i stormiga tider. Att...
Read More
0 replies on “Röj vägen så att nästa generation kan nå högre”