Nummer 1-2, 2015

Ledare
JOAKIM LUNDQVIST


FÖRÄNDRINGSARBETE:

Leda förändring
JOAKIM LUNDQVIST

Leda ett kulturbyte
MARK RUTLAND

Bokreflektion: Söndag. Gudstjänst i en ny tid
JIMMY PATRING
HÅLLBART LEDARSKAP:

Mycket i livet blir aldrig mer än halvfärdigt
TOMAS SJÖDIN

Egenvård för ledare
JOAKIM LUNDQVIST

Ledarens hjärta
KJELL ERICHSEN

Kaleb
DAN SALOMONSSON

Andligt ledarskap – med pappa på jobbet
OLOF EDSINGER
MENTORSKAP:

Att låna ut sin rygg för någon annan
JOSEFINE ARENIUS

V som i victory
ÅSA MOLIN

 

GENERATIONSVÄXLING:

Generationsväxling 2015
JAN ROSMAN

Ledarskap – Generationsskifte
EWA-MARIE OCH MARKUS KILAGÅRDH

 

TEOLOGI:

Tro för en ny generation
DAVID WILLGREN

Allt tillhör oss – om karismatik och liturgi
JOAKIM LUNDQVIST

Sexuell identitet och bibeltolkning
ANDERS GERDMAR

ToL_2015_1-2
Köp Teologi & Ledarskap 1-2 2015
Written By
More from jonatansa
Tolkningsprinciper för bibeltexter
Tolkningsprinciper för bibeltexter Bibelsyn och bibeltro All bibeltolkning avslöjar tolkarens bibelsyn. Därför...
Read More
0 replies on “Nummer 1-2, 2015”