Att förbli förälskade i varandra

av Joakim & Maria Lundqvist

Att ”bli kär” är igen större konst. Det är lite som att ”bli förkyld”. Du råkar bara befinna dig på en viss plats och så blir du infekterad. Det bara händer, och man är ofta varken medveten eller förberedd på det innan.

Men att ”förbli kär” är allt annat än en händelse, allt annat än något som råkade ske. Det är en konstform. Det kräver kunskap, flexibilitet, prioriteringar, offer, dagligt fokus. Det är hårt arbete, men producerar en frukt som är en av livets viktigaste och vackraste.

I sina ord till församlingen i Efesos, i Uppenbarelseboken 2:4, använder sig Jesus av uttrycket ”din första kärlek”. ”Första” är grekiska próten som inte handlar om först i ett tidsperspektiv utan först som i betydelse – den främsta, viktigaste, mest betydelsefulla. Även om just denna förälskelse handlar om församlingens relation till honom, brudens kärlek till brudgummens, finns det en tydlig parallell till kärleken i det fysiska äktenskapet. Och en varning att aldrig någonsin låta den ”första” kärleken – den som går före och brinner starkare än allt annat – försvinna och ersättas av en som främst kretsar kring allmän vänskap och ett gemensamt delande av livet.

När detta sker beror det, enligt Jesus, inte på slump eller otur utan på vi har ”övergett” något som inte skulle ha övergetts. Ansvaret för vården av den första kärleken ligger alltså på oss själva i mycket högre grad än vi ofta vill acceptera. Det betyder inte att det är ens eget fel varje gång en relation lider. Men det betyder att vi inte kan gömma oss bakom att det ”bara blev så” eller att ”det är något som händer”. Receptet Jesus ger för att lösa situationen är tvärtom väldigt handlingskraftigt: ”Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar” (Upp 2:5).

Höga Visan går samma väg i sin beskrivning av kärleksrelationen:

En sluten lustgård är min syster, min brud, en sluten brunn, en förseglad källa.
Höga Visan 4:12

Perspektivet behöver vara att vår partner är och alltid kommer att fortsätta vara en ”sluten lustgård” och en ”förseglad brunn”. En person med inneboende skatter som du genom hela livet kan fortsätta att låsa upp, förlösa och upptäcka. Men upplåsandet sker inte automatiskt eller av en slump. Tvärtom är det en medvetenhet vi behöver leva med varje dag.

Så vilka är de där första gärningarna som vi måste återvända till för att kärleken i relationen ska förbli den första, främsta, viktigaste och mest betydelsefulla, också i den intensiva livssituation och det andliga krig som det innebär att stå i andligt ledarskap?

De nycklar vi tar upp här är några som vi personligen har funnit under vår snart 35-åriga resa tillsammans. Det finns säkert viktigare, mer ”andliga” och mer centrala ingredienser men vi lyfter fram dem främst för att de här områdena ofta utgör stora brister i mångas relationer, brister som i många fall leder till att ”den första” med tiden försvinner från ”kärleken”.

Vår egen erfarenhet är att så mycket av kärleksvård går tillbaka till ett konstaterande av en sanning som i dag är mycket mer kontroversiell än den borde vara. Den att män och kvinnor är olika.

Utifrån socialistisk samhällskontext är ”olika” ett problem. Det betyder per definition att människor befinner sig på olika platser i värde, utgångspunkt och möjlighet. Men Guds ”olika” ligger inte alls på den nivån! Tvärtom ekar mannens och kvinnans likheter och lika värde genom Bibeln och Jesu exempel, på ett sätt som var helt revolutionerande för samtiden.

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
Första Moseboken 1:27

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Galaterbrevet 3:28

Guds ”olika” är helt och hållet byggt på denna grundförståelse av mannen och kvinnan som fullt likställda och som medarvingar. Har man inte fullt ut förstått det, så är det där man måste börja. Likheterna är så oändligt mycket större och mer djupgående än skillnaderna. Men förstår man inte skillnaderna så kommer man att ha stora utmaningar med att bygga ett äktenskap som växer sig både djupare och starkare med åren.

Låt oss också, innan vi går in på just skillnader i personligheter och behov, konstatera att det ju finns en enorm spännvidd inom både manligt och kvinnligt! Det blir direkt kontraproduktivt att försöka beskriva man och kvinna som två varelser som var för sig är helt homogena med alla andra män respektive kvinnor. Då cementerar vi könsroller på ett helt felaktigt sätt och stänger dörren för den helt fantastiska och berikande variation som finns både inom begreppet ”man” och ”kvinna”. Inget ska klistras på dig förutom att du ska vara just den person, med just den personlighet och just de gåvor som Gud har skapat dig till! Mångfald är inte ett problem för Gud, tvärtom är det ett kännetecken för hans rike. Han är helt enkelt för stor för att reflekteras av enbart en sorts individ eller en sorts personlighet.

Samtidigt är det ändå så att om vi gör en ”medelkvinna” av alla olika kvinnor som finns och en ”medelman” av alla olika män, kommer de två inte att vara likadana. Det finns skillnader och olikheter, långt bortom värde, som vi behöver konstatera och vara medvetna om.

Varför är det här så viktigt i en relation? Därför att ett kärnproblem är att vi försöker möta den andres behov på det sätt som vi själva önskar att våra egna behov möts.

Men är däremot våra behov olika, åtminstone till viss del, så uppstår med tiden problem i båda riktningar. Dels en upplevelse av otacksamhet från den part som försöker möta behov men inte får det gensvar man skulle önska. Och hos den andra som upplever sina faktiska behov nedvärderande och ej tillgodosedda.

Så låt oss nämna några av de där nycklarna som kan hjälpa till att låsa upp den tillslutna lustgården i den andres liv och vara del i att ”första” aldrig behöver lämna ”kärleken”? Och här fokuserar vi främst på de unika behov vi ofta har som just man och kvinna, och inte lika mycket på alla de behov vi faktiskt har gemensamt som människor. Vi börjar med två nycklar som ligger i hans hand att använda.

1. Lär dig romantisk kärlek

Detta må låta hur oandligt som helst och någon kanske undrar hur en sådan punkt platsar i en tidskrift om Teologi & Ledarskap. Men faktum är att bristen på romantisk kärlek har torkat ut fler äktenskap än vi kan ana, och reducerat dem till antingen en torr överenskommelse mellan två människor eller till något som inte ens finns kvar.

Faktum är att just återupptäckandet av och återvändandet till ”dina första gärningar” var Jesu recept till den församling som tappat den första kärleken.

Så vad är det som gör att detta område är hög risk för den livslånga kärleks­relationen? Därför att mannen, generellt och ofta, har ett mycket mindre eget behov av romantisk kärlek än vad många kvinnor har. Romantik är ett språk som män oftast behöver lära sig men inte alltid gör.

Genomsnittmannen är mer praktiskt, mer logiskt lagd och eftersom romantik har väldigt lite med logik att göra, blir detta ett osäkert territorium för honom – ett han ofta undviker eftersom han har svårt att begripa hur det fungerar och hur viktigt det faktiskt är för henne.

Män glider ofta in i det felaktiga antagandet att romantik dels kostar en massa pengar (smycken, dyra presenter) och dels är något som främst kommer till uttryck genom en romantisk middag på födelse/bröllopsdagen. Dubbelfel.

Dyra presenter är bara ett uttryck för att du har stora resurser men behöver inte alls kommunicera romantisk kärlek. Och middagen på bemärkelsedagen behöver inte heller fylla hennes behov av romantisk kärlek. Tvärtom är kärnan i romantik att du gick en extra mil, bortom det vanliga och utanför dina plikter och måsten, för hennes skull. Att du gjorde något oväntat i vardagen, något du inte behövde göra, för att uttrycka att du tänkte på henne och att hennes behov var viktiga för dig. Romantisk kärlek är det extra telefonsamtalet du ringde, inte av anledning eller ärende utan bara för att prata en stund. Blomman du köpte, inte för att ni firar något utan bara för att hon är så fin. Överraskningen du förberedde väl och noga utan att hon anade något alls. Kort sagt – att du avsatte tid, kraft och fokus till något som varken var logiskt eller praktiskt, bara för att göra henne glad.

Ju fler män som lär sig romantiskt kärlek, desto fler långa och lyckliga äktenskap. En annan så viktig nyckel som ligger i mannens hand men tyvärr används för lite, är:

2. Lär dig att lyssna

Att svara innan man lyssnat är dårskap och skam.
Ordspråksboken 18:13

Även här, i kommunikationen oss emellan, krockar våra olikheter ofta med varandra. Mannens tendens att se logik som lösningen på allt gör att han ofta brister i lyssnandet. Redan när ett problem tas upp är han i sina tankar direkt på väg mot en lösning, ett svar.

Vad han ofta inte förstår är att hans partner inte alltid ser en lösning på problemet som en lösning på problemet. Först vill hon känna sig lyssnad på, uppleva att det hon går igenom och kämpar med är viktigt nog för honom att lyssna på och verkligen försöka förstå. Om inte tid och fokus sätts av till det lyssnandet och den förståelsen, hjälper det inte hur bra ett, två, tre-lösningar han kan leverera. Hennes upplevelse blir ändå att han inte fullt ut lyssnar och att han därmed fullt ut inte bryr sig.

Kvinnor menar vad de säger, men säger inte alltid vad de menar.

I stället skickar hon ofta ut någon sorts signal som ger honom möjlighet att förstå att det finns ett problem, något de behöver tala om. Om och när han snappar upp den signalen och skapar utrymmet och atmosfären att verkligen fråga och prata om det som ligger på hennes hjärta, bekräftas hennes viktiga behov av att bli lyssnad på och att hennes behov är viktiga för honom. Ofta löses en stor del av problemen redan där. Om han däremot inte snappar upp signalen utan springer på som om inget har hänt, utifrån tanken att ”är det något problem så säger hon väl till”, så cementeras tvärtom distansen och relationen tar skada.

Också i de små detaljerna är det så viktigt att du som man lär dig att lyssna in de verkliga behoven bakom vad hon säger eller inte säger. När hon håller upp två alternativ till kläder att ha på sig och frågar dig om vilken du tycker bäst om, är den oerfarne mannens klassiska svar: ”Älskling, du är fin i allt.” Därmed ser han sig själv som helgarderad – vad skulle ens kunna gå fel med det svaret? Och inser inte att det han just sade faktiskt kommunicerade motsatsen, att han inte brydde sig nog mycket för att ens ha en åsikt.

Och så går vi vidare till att nämna två nycklar som mer ligger i hennes händer att använda, för att låsa upp hans tillslutna källor.

1. Använd din förmåga att ge liv för honom, inte mot honom

Mannen gav sin hustru namnet
Eva, för hon blev mor till allt levande.
Första Moseboken 3:20

Namnet Eva är hebreiskans cháva som betyder ”att ge liv”. Och det namnet är inte enbart kopplat till kvinnans förmåga att fysiskt föda barn. Hon har också en gudagiven, inre komplexitet och variation i sitt uttryck som kan förlösa så mycket in i en relation. Mannen bleknar ofta i jämförelse men kvinnans förmåga att kommunicera inte bara med ord utan också med blickar, tonlägen och skapandet av olika atmosfärer på så många sätt.

Den här arsenalen av uttryck och kommunikationsmöjligheter kan så klart användas både till att belöna och att straffa. Utan att säga ett enda ord kan du som kvinna skapa en frysbox omkring honom som tydligt och klart låter honom veta att han har misslyckats. För många par har det tragiskt nog blivit daglig rutin att använda inre resurser och språk som från början gavs för att nära kärleken, till att markera distans och kyla.

Som kvinna, våga i stället lita på kraften i alla de språk som du har till ditt förfogande. När du använder dem för att lyfta honom, belöna honom och visa din uppskattning för honom – också de dagar då han kanske inte alltid aktivt har förtjänat det – så bygger du en atmosfär runt honom som låter honom växa och frodas.

2. Låt honom vara din superhjälte

Mannens identitet och självbild är ofta starkt kopplad till hans upplevelse av att vara behövd, att ha ett syfte, att fylla en funktion.

Därför upplever många män en spänning och till och med en identitetslöshet, när samhället betonar jämställdhetsidealet så hårt och så starkt att det gör män till ett problem, en utmaning. När mannen som företeelse ses som ett hinder för kvinnans rätt och möjligheter att leva sitt liv som hon vill. Självklart måste vi vara nog så medvetna om att kvinnan har varit i underläge i årtusenden. Hennes rättigheter har kränkts gång på gång och en av mänsklighetens största synder är utan tvekan att hon, som skapades lika mycket till Guds avbild som mannen, har fått kämpa med näbbar och klor för att tillgodoräkna sig ens de allra mest fundamentala mänskliga rättigheterna.

Men ändå, när balansen väger över åt andra sidan och mannen till slut inte har någon enda uppgift kvar som ger honom ett existensberättigande och motiverar hans närvaro på jorden, då börjar han skrumpna ihop inifrån och blir något annat än han var skapad till.

Så du som är hustru: behöv din man, och låt honom veta det. När hans inre behov av att vara en liten superhjälte i ditt liv, hur fånigt du än ibland må tycka att det behovet är. Låt honom vara bra på det han är bra på och låt honom veta det, i stället för att se hans styrkor som hot mot din kompetens och självständighet som människa.

Var alltid mer en maka, än en mor. Dina barn bor i ditt hus en viss tid, men han ska alltid bo där. Och dessutom – ett starkt äktenskap er emellan, med en första kärlek som aldrig tar slut, är en av de bästa gåvor du kan ge till dina barn.

Joakim & Maria Lundqvist

Joakim & Maria Lundqvist är pastorspar och ambassadörer för Livets Ord internationellt.
Written By
More from jonatansa
Ledare av Joakim Lundqvist
KÄRA LÄSARE Välkommen till ett nytt nummer av Teologi & Ledarskap! Vår...
Read More
0 replies on “Att förbli förälskade i varandra”