Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE

Det är med stor glädje jag hälsar dig varmt välkommen till det första numret av Teologi & Ledarskap!

Nyheten om att tidskriften Keryx skulle få en ny utformning och breddas med ett tydligt ledarskapstema, har uppmärksammats rejält, responsen har varit enormt positiv och har nått oss från fler delar av kristenheten än vi kunnat ana. I förnyelseprocessen har vi kontaktat en lång rad spännande skribenter och profiler från en bred kristenhet och frågat om deras medverkan och samarbete, och svaret har utan undantag blivit ett ja.
Pastorer, präster, samfundsledare, hemgruppsledare, ansvariga inom kristen barn- och ungdomsverksamhet och många fler har bekräftat för oss det stora behovet av ett forum som både kan ge teologiskt djup och praktisk ledarskapsundervisning till alla som står i någon sorts ledarskap – eller bara är intresserade av sådana frågor. Vår förhoppning, vårt mål och vår drivkraft med Teologi & Ledarskap
är just att tidskriften på bred front ska kunna möta det behovet och få bli en katalysator för nya tankar, ny styrka, nytt djup och ny inspiration.
Den massiva responsen och det breda gensvaret har spätt på vår glädje och inspiration i arbetet med Teologi & Ledarskap, och vi ser så mycket fram emot att utveckla tidskriften till att kunna bli en viktig källa till styrka och inspiration för dig.

Två personer dyker upp i mina tankar när jag sitter och skriver detta. Två helt och hållet olika människor, men som ändå har mycket gemensamt.

Den ena är min egen farfar Georg. Han tjänstgjorde som prost inom Svenska Kyrkan genom snart sagt hela livet och utstrålade alltid en trygg, säker och stabil tro. Ett brev från honom i samband med min konfirmation vid 14 års ålder gick rakt in i hjärtat och gjorde att jag grät som ett litet barn när jag läste det, trots att jag inte hade mycket till övers för Gud och den kristna tron vid det tillfället. Jag kunde inte undgå att överväldigas av den kärlek, det varma lugn den naturliga gudstro som hans ord utstrålade – ord som kom ur djupen av ett liv som vandrat länge med Jesus och formats till att bli likt Hans.

Den andra är en 12-årig flicka som hette Jannie. Hon var en av de första ungdomarna som gensvarade på starten av skolarbetet Ny Generation år 2002, och gick igång med en kristen skolgrupp på sin skola i Göteborg. Jag träffade denna lilla tjej alldeles efter det att hon tagit detta första steg in i kristet ledarskap och minns fortfarande den brinnande energi och nyfödda glädje som jag såg i hennes ögon, och som jag sedan skulle se i tusentals andras under de år som skulle följa.

Två generationer ledare. Två olika faser i livet och vandringen med Herren. Två olika tidsperioder där tillvägagångssätten ändras och ledarskapet ställs inför nya krav och förutsättningar, men där människans djupaste behov ändå förblir desamma.

Båda med sina styrkor och sina behov. Båda med saker att ge och saker att ta emot.

Vår dröm är att Teologi & Ledarskap ska kunna överbrygga generationsgränser, erfarenhetsgränser, samfundsgränser och åldersgränser. Att tidskriften ska kunna förmedla Georgs trygghet, tro och djup till vår tids Jannie, som står inför att kliva in i ledarskap för första gången. Och samtidigt ge av Jannies pionjäranda, framtidstro och energi tillbaka till vår tids Georg.

Vi vill göra den här tidskriften för dig som längtar lite djupare och lite längre. För dig som stått länge i ledarskap och dig som just ska till att ta resans första steg. För dig som flyger i medvind och dig som kämpar i motvind. För dig som behöver höra den där extra rösten som säger ”Gud är med dig” och påminner dig om hur viktigt just ditt liv och din uppgift är i den stora helheten, och om att Han som har börjat ett gott verk i dig verkligen har lovat att fullborda det intill Kristi Jesu dag (Fil 1:6).

Det är just dig vi har för ögonen och i våra böner när vi arbetar med Teologi & Ledarskap. Och det bönesvar vi önskar oss är att du varje gång efter läsningen ska vara utrustad med ny motivation att bygga Guds rike, utmanad av nya tankar, påmind om Guds storhet och inspirerad i det kall Han har lagt på just ditt liv.

Återigen, varmt välkommen till Teologi & Ledarskap!

Joakim Lundqvist
Ansvarig utgivare

Written By
More from jonatansa
0 replies on “Ledare av Joakim Lundqvist”