Nummer 1, 2020

Tema:
Från generation till generation

Ledare:
JOAKIM LUNDQVIST

Innehåll:

Att bygga generationskyrkor
JOAKIM LUNDQVIST

Tydligt är snällt
JOSEFINE ARENIUS

Stafettväxling
SVEN BENGTSSON & SIMON HOLST

Fem frågor att samtala över

Att leda unga människor till livet med Jesus
BRITTA BOLMENÄS

Generationsväxling i församlingen
JONAS MELIN

Varför stannar våra unga vuxna?
OLOF EDSINGER

Röj vägen så att nästa generation kan nå högre
TIGLETH MALKEY

Nu behövs fäder och mödrar
HANS JANSSON

Köp Teologi & Ledarskap 1 2020
Written By
More from jonatansa
Ledare av Simon Holst
KÄRA LÄSARE Finns det något enda folk på jorden som Israel? Finns...
Read More
0 replies on “Nummer 1, 2020”