Nummer 1, 2018

Tema:
Det stora i den lilla gruppenLedare:
JOAKIM LUNDQVIST

Innehåll:

Gemenskap, gå gjupare, ge vidare
ULF BERGSVIKER

Det goda samtalet i den mindre gruppen
LENNART HAMBRE

Den lilla gruppen är Alphas stora trumfkort
CARL-HENRIC JAKTLUND

Från hushållsgemenskaper till connectgrupper
TORBJÖRN ARONSOn

Smågruppen som redskap i byggandet av kyrkan
ULRIKA PATRING

Vad försöker vi göra som smågruppsledare?
HENRY CLOUD & JOHN TOWNSEND

Svårigheter i smågruppen
BENGT JÖRNLAND

Förväntningar på den lilla gruppen
TONY KARSBO

Bibeln som drivkraft i smågruppen
STEFAN SIGFRIDS

Livsnära smågrupper som något centralt för växande församlingar
ROINE SWENSSON

Köp Teologi & Ledarskap 1 2018
Written By
More from jonatansa
0 replies on “Nummer 1, 2018”