Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE I dag ställs en del frågor både till och inom frikyrkan, angående dess existensberättigande. Problematiken som lyfts handlar ofta om historielöshet, brist…

Frikyrkans fem starka

Orden i Matt Redmans lovsång ”Abide with me” stämmer väl med Paulus konstaterande i Romarbrevet 8:22-23: Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar…

Trons årstider

En gång om året svänger jag av från E20 och kör rätt in i tystnaden på en retreatgård. En nödvändig men smärtsam avstämning för själen….

Själavinnarens egen själ

Låt mig inleda med ett allvarligt konstaterande. Många människor med evangelistens gåva har fallit i synd, och därmed förlett andra människor och sig själva….