Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE I dag ställs en del frågor både till och inom frikyrkan, angående dess existensberättigande. Problematiken som lyfts handlar ofta om historielöshet, brist…

Frikyrkans fem starka

Orden i Matt Redmans lovsång ”Abide with me” stämmer väl med Paulus konstaterande i Romarbrevet 8:22-23: Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar…