Nummer 2, 2018

Tema:
Guds Andes vindLedare:
JOAKIM LUNDQVIST

Innehåll:

När blåser Guds Andes vind?
JOAKIM LUNDQVIST

Karismatik, helighet och beroende av Gud
OLOF EDSINGER

Helgelse och Andens frukt
DANIEL VIKLUND

Andens ledarskap
PETER HALLDORF

Andens ledning i missionen
ULF DAGERBRANT

Andens gåvor rikligt i församlingen
RUNE BORGSØ

Andens liv till en ny generation
SIMON HOLST

Att lyssna in Andens röst i det själavårdande samtalet
BIRGITTA SJÖSTRÖM-AASA

Friheten i Jesus Kristus är så dyrbar
INGRID LILJA

Den profetiska gåvans natur färgar det profetiska betjänandet
LARS GUNTHER

Bota sjuka i Andens kraft
JOHAN WINBO

Köp Teologi & Ledarskap 2 2018
Written By
More from jonatansa
Ledare av Joakim Lundqvist
KÄRA LÄSARE Teologi & Ledarskap firar ett år och det vore ett...
Read More