Nummer 3, 2020

Tema:
Corona – Krampen & kreativiteten

Ledare:
JOAKIM LUNDQVIST

Innehåll:

Att leda igenom en kris
JOAKIM LUNDQVIST

”Ansningsperioder” uppenbarar
vårt behov av Herren
OLOF EDSINGER

Har internet gjort att vi missat något?
JOSEFINE ARENIUS

Ögonblicksbilder från en vår vi aldrig glömmer
JOHANNA BODE

Från pingst till ginst
MORGAN LUNDELL

Ett andetag av tillit
CHRISTINE VIKLUND

Fem frågor att samtala över

Behålla fokus i ett paradigmskifte
RICHARD HULTMAR

Nya sätt att vara kyrka
TIN MÖRK

Hemmakyrka – att vara kyrka där vi är
SOFIA ÖDMAN

Vattnet hittar nya vägar!
PATRIK VALLIN

Finta bort bekvämligheten
TIGLETH MALKEY

Köp Teologi & Ledarskap 3 2020
Written By
More from jonatansa
One reply on “Nummer 3, 2020”

Comments are closed.