Nummer 1, 2021

Tema:
En ledares egen vandring
Ansvar & efterföljelse

Ledare:
Joakim Lundqvist

Innehåll:

Ett hälsosamt ledarskap
Joakim Lundqvist

Att vårda sitt inre liv
Olof Edsinger

Grundbultar för det personliga andaktslivet
Tigleth Malkey

Gör som Johannes
Hans Weichbrodt

Hur tar man hand om sitt eget liv när man leder en hel rörelse?
Enkät med kyrkoledare

Frågor att samtala över

Hjälp till ledare med begränsad tid och energi
Paul David Tripp

Ett brev från en mentor
Berne Persliden

Bokreflektion:
Ta en dag ledigt
– Upptäck vila som en Guds gåva
Marcus Jonsson

Köp Teologi & Ledarskap 1, 2021
Written By
More from jonatansa
Ett sant och välgrundat hopp
Få uttryck kan så lätt reduceras till en floskel som ”hopp”. ”Det...
Read More
0 replies on “Nummer 1, 2021”