Ledare av Joakim Lundqvist

Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE I dag ställs en del frågor både till och inom frikyrkan, angående dess existensberättigande. Problematiken som lyfts handlar ofta om historielöshet, brist…