Artiklar

I Guds vildmark

»Alla de stora religionerna föddes mellan öknen och stäpplandskapet«, säger Carlo Carretto någonstans.1 Man kommer att tänka på de gånger Muhammed drog sig undan…

Vägar till enhet

Denna artikel utgör inte någon översiktlig, systematisk framställning, utan jag har valt ett mer kyrkohistoriskt perspektiv, där också de psykologiska låsningarna beaktas. Artikeln handlar…

Kyrkan som Andens boning

Pingstens huvudsakliga innebörd står att finna i det faktum att Anden kommer för att i sin egen person ta sin boning i kyrkan, på…

Frälsningens väg

Denna predikan svarar på frågan om vad en människa behöver tro och göra för att erfara den frälsning som de kristna talar om. Ett…

Himladrottens härmän

Nordens kristnande är ur missionshistoriskt perspektiv en mycket lång process. Längst blev kamptiden i Sverige: Från Ansgars-missionens början till Blöt-Sven, den siste hedniske konungen.1…

Att i kärlek hålla fast vid sanningen

Den kristne är kallad att »i kärlek hålla fast vid sanningen« (Ef 4:15). Sanningen och kärleken utgör en odelbar helhet – den ena är inte ens tänkbar utan den andra….