Artiklar

Egenvård för ledare

”Ta först på masken själv, hjälp sedan andra” Jag vet inte hur många gånger jag har hört uppmaningen från flygplanets högtalarsystem, och samtidigt sett…

Hoppet om härlighet

Det närmaste jag kommit en pilgrimsfärd är att ha gått mellan Uppsala Domkyrka och Sankt Ansgars studentkyrka. Jag har varit i Nidaros, i Betlehem,…

I Guds vildmark

»Alla de stora religionerna föddes mellan öknen och stäpplandskapet«, säger Carlo Carretto någonstans.1 Man kommer att tänka på de gånger Muhammed drog sig undan…

Vägar till enhet

Denna artikel utgör inte någon översiktlig, systematisk framställning, utan jag har valt ett mer kyrkohistoriskt perspektiv, där också de psykologiska låsningarna beaktas. Artikeln handlar…

Kyrkan som Andens boning

Pingstens huvudsakliga innebörd står att finna i det faktum att Anden kommer för att i sin egen person ta sin boning i kyrkan, på…

Frälsningens väg

Denna predikan svarar på frågan om vad en människa behöver tro och göra för att erfara den frälsning som de kristna talar om. Ett…