Nummer 2, 2024

Tema:
Inte mot kött och blod

Ledare:
Olof Edsinger

ARTIKLAR

Vem tycker egentligen om att slåss?
Anders Carlsson

Det där med demoner
Ray Baker

Befrielsetjänsten tillhör framtidens kyrka
Anethe Carlsson

Den andliga kampen och ledarskap
Hans Wolfbrandt

Förkunnelsen och den andliga kampen
Hans Jansson

Upprättelse till ande, själ och kropp
Ingalill Norgren

Som en osynlig hand – ideologierna och den andliga kampen
Olof Edsinger

Syndens dagliga plåga
Magnus Persson

Köp Teologi & Ledarskap 2, 2024
Written By
More from jonatansa
0 replies on “Nummer 2, 2024”