Advertisement

Artiklar

ToL_3_2015_artikel-2_top

Låt mig inleda med ett allvarligt konstaterande. Många människor med evangelistens gåva har fallit i synd, och därmed förlett andra människor och sig själva….

Egenvardforledare

Egenvård för ledare

”Ta först på masken själv, hjälp sedan andra” Jag vet inte hur många gånger jag har hört uppmaningen från flygplanets högtalarsystem, och samtidigt sett…

Hoppetomharlighet

Hoppet om härlighet

Det närmaste jag kommit en pilgrimsfärd är att ha gått mellan Uppsala Domkyrka och Sankt Ansgars studentkyrka. Jag har varit i Nidaros, i Betlehem,…

AndensFjardeVag

Andens fjärde våg

Genom kyrkohistorien har det ofta funnits en spänning mellan den stora etablerade kyrkan å ena sidan och väckelser å den andra, och mellan yttre…