Advertisement

Artiklar

Egenvardforledare

Egenvård för ledare

”Ta först på masken själv, hjälp sedan andra” Jag vet inte hur många gånger jag har hört uppmaningen från flygplanets högtalarsystem, och samtidigt sett…

Hoppetomharlighet

Hoppet om härlighet

Det närmaste jag kommit en pilgrimsfärd är att ha gått mellan Uppsala Domkyrka och Sankt Ansgars studentkyrka. Jag har varit i Nidaros, i Betlehem,…

AndensFjardeVag

Andens fjärde våg

Genom kyrkohistorien har det ofta funnits en spänning mellan den stora etablerade kyrkan å ena sidan och väckelser å den andra, och mellan yttre…

IGudsVildmark

I Guds vildmark

»Alla de stora religionerna föddes mellan öknen och stäpplandskapet«, säger Carlo Carretto någonstans.1 Man kommer att tänka på de gånger Muhammed drog sig undan…

SpelarKyrkosynNagonRoll

Spelar kyrkosyn någon roll?

Spelar det egentligen någon roll vilken ecklesiologi jag har, det vill säga vilken kyrkosyn jag har? Denna fråga är faktiskt långt viktigare än många…